Prebivalište: Općina Stara Gradiška

U nastavku se nalaze informacije o mjerama i naknadama koje se temeljem rođenja mogu dobiti od županije i grada/općine prebivališta te kako se te potpore mogu ostvariti.

Mjere Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Tip mjere: Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere: Novčana potpora za novorođeno dijete

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u iznosu od 2.328,20 kn.

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Roditelj ima pravo na ostvarivanje naknade pod sljedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni u vrijeme rođenja djeteta:

• da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci,
• da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Pravo na novčanu potporu ima i posvojitelj pod istim uvjetima te ako za to dijete pomoć nije već prije isplaćena.

Način ostvarivanja mjere:

Za dobivanje jednokratne potpore potrebno je podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno 30 dana od dana posvojenja djeteta. Zahtjev se može podnijeti prilikom prijave djeteta u matičnim uredima ili u nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi ili Ispostavi HZZO-a. Uz zahtjev, koji se podnosi u HZZO-u, treba priložiti:

• djetetov izvod iz matice rođenih (preslika) [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];
• svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike);
• uvjerenje o prebivalištu [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani].

Ako je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, molbi se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja.

Adrese i telefonske brojeve Regionalnih ureda, Područnih službi i Ispostava HZZO-a možete pronaći na www.hzzo.hr .

Mjere Brodsko-posavska županije

Brodsko-posavska županija trenutačno nema mjere pomoći vezane uz rođenje djeteta.

Napomena: Navedeni podaci su ažurirani 14.5.2020. te Vas za provjeru eventualnih promjena upućujemo na kontakt informacije Brodsko-posavske županije.

Web stranica: http://www.bpz.hr/
Adresa: Ul. Petra Krešimira IV, br.1, 35000 Slavonski Brod
Telefon: 035 216 111
E-mail: bpz@bpz.hr

Mjere Općine Stara Gradiška

Tip mjere:

Jednokratna ili dugoročna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere:

Pomoć za opremu novorođenčadi

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna ili dugoročna novčana naknada u sljedećim iznosima:

1. dijete – 10.000,00 kn jednokratno;

2. dijete – 20.000,00 kn u dva jednaka obroka tijekom dvije godine;

3. dijete – 30.000,00 kn u tri jednaka obroka tijekom tri godine;

4. dijete – 40.000,00 kn u četiri jednaka obroka tijekom četiri godine;

5. i svako daljnje dijete – 50.000,00 kn u pet jednakih obroka tijekom pet godina.

Koji su uvjeti za ostvarivanje naknade?

Pravo ostvaruje roditelj uz sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Općine Stara Gradiška od najmanje dvije godine neposredno prije rođenja djeteta i dalje neprekidno sve do isplate pomoći u cijelosti,

– ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište na području Općine Stara Gradiška ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom na području Općine Stara Gradiška u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Na koji način se ostvaruje naknada?

Roditelj treba za ostvarivanje naknade, u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška sljedeću dokumentaciju u pisanom obliku:

– zahtjev za ostvarivanje naknade [može se preuzeti online putem sljedeće poveznice: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio28PKqfDsAhVx5-AKHSdTArcQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.staragradiska.com%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F2-uncategorised%2F7-jednokratna-nov%25C4%258Dana-pomo%25C4%2587&usg=AOvVaw1W497Mg5c_RJHjRk1DgTlX];

– preslika domovnice ili osobna iskaznica podnositelja na uvid;

– uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i svu djecu navedenu u zahtjevu (ne starije od šest mjeseci) [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani];

– izvadak iz matice rođenih ili rodni list za svu djecu navedenu u zahtjevu [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];

– potvrda o redovitom školovanju za djecu stariju od 18 godina koja se nalaze na redovitom školovanju;

– IBAN računa i podaci o vlasniku računa ili potvrda Banke;

– uvjerenje o boravku (ne starije od šest mjeseci), boravišna iskaznica ili osobna iskaznica za stranca, ili putovnica s važećom klauzulom odobrenja boravka za roditelja stranog državljanina.

Napomena: Navedeni podaci su ažurirani 27.7.2020. te Vas za provjeru eventualnih promjena upućujemo na kontakt informacije Općine Stara Gradiška.

Web stranica: https://www.staragradiska.com/

Adresa: Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška

Telefon: 035 374 051

E-mail: opcina.stara.gradiska@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Uočili ste netočan podatak? Javite nam!