ŠTO JE SUSTAV E-GRAĐANI?

Sustav e-Građani može Vam biti vrlo koristan u ostvarivanju prava na mjere, odnosno potpore koje se ostvaruju temeljem rođenja djeteta. Na primjer, putem sustava e-Građani možete pribaviti potrebnu dokumentaciju (izvod iz matice rođenih, domovnicu, uvjerenje o prebivalištu i drugo) koju je potrebno priložiti uz zahtjev za ostvarivanje potpore. Također, određeni gradovi i općine koriste uslugu e-Novorođenče kao dio sustava e-Građani, a putem koje se mogu podnijeti zahtjevi za ostvarivanje potpore bez odlazaka u urede grada, odnosno općine.

Općenito, sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga.

Uslugama u sustavu e-Građani i Osobnom korisničkom pretincu možete pristupiti ako posjedujete vjerodajnicu koja se nalazi na Listi prihvaćenih vjerodajnica.

Više informacija o tome kako se koristi sustav e-Građani možete pronaći ovdje.

U sustavu e-Građani dostupne su elektroničke usluge putem kojih možete:

 • zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana
 • zatražiti elektroničke zapise uvjerenja o prebivalištu, boravištu te vlasništvu cestovnih vozila
 • predati zahtjev za izradu putovnice, vozačke dozvole
 • obaviti prijavu/upis rođenja djeteta u maticu rođenih, evidenciju državljanstva, prijaviti prebivalište novorođenog djeteta, regulirati zdravstveni status novorođenog djeteta
 • izvršiti uvid u ocjene svog djeteta u školi
 • pregledati recepte koje ste realizirali u ljekarnama u zadnjih 6 mjeseci
 • naručiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja
 • zatražiti elektroničku radnu knjižicu
 • registrirati se kao potencijalni posloprimac
 • provjeriti uplaćene doprinose u drugi stup mirovinskog osiguranja
 • pribaviti potvrde od REGOS-a
 • provjeriti svoju poreznu knjigovodstvenu karticu, JOPPD, pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima
 • zatražiti elektronički izvadak vlasničkog lista, kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka
 • pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima
 • provjeriti svoje podatke u OIB sustavu
 • sudjelovati u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 • pribaviti e-potvrdu koja pokazuje da se protiv korisnika ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti

Sustav e-Građani se kontinuirano nadopunjuje novim uslugama. Popis svih e-usluga možete pronaći ovdje.

Više informacija o sustavu e-Građani možete pronaći ovdje.