Prebivalište: Općina Gunja

U nastavku se nalaze informacije o mjerama i naknadama koje se temeljem rođenja mogu dobiti od županije i grada/općine prebivališta te kako se te potpore mogu ostvariti.

Mjere Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Tip mjere: Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere: Novčana potpora za novorođeno dijete

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u iznosu od 2.328,20 kn.

Uvjeti za ostvarivanje mjere:

Roditelj ima pravo na ostvarivanje naknade pod sljedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni u vrijeme rođenja djeteta:

• da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci,
• da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Pravo na novčanu potporu ima i posvojitelj pod istim uvjetima te ako za to dijete pomoć nije već prije isplaćena.

Način ostvarivanja mjere:

Za dobivanje jednokratne potpore potrebno je podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno 30 dana od dana posvojenja djeteta. Zahtjev se može podnijeti prilikom prijave djeteta u matičnim uredima ili u nadležnom Regionalnom uredu, odnosno Područnoj službi ili Ispostavi HZZO-a. Uz zahtjev, koji se podnosi u HZZO-u, treba priložiti:

• djetetov izvod iz matice rođenih (preslika) [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];
• svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike);
• uvjerenje o prebivalištu [može se preuzeti putem usluge e-MUP na platformi e-Građani].

Ako je majka nezaposlena, a zdravstveno osigurana preko oca djeteta, molbi se prilaže osobna i zdravstvena iskaznica oca, kao nositelja osiguranja.

Adrese i telefonske brojeve Regionalnih ureda, Područnih službi i Ispostava HZZO-a možete pronaći na www.hzzo.hr .

Mjere Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija trenutačno nema mjere pomoći vezane uz rođenje djeteta.

Napomena: Navedeni podaci su ažurirani 19.5.2020. te Vas za provjeru eventualnih promjena upućujemo na kontakt informacije Vukovarsko-srijemske županije.

Web stranica: http://www.vusz.hr/
Adresa: Županijska 9, 32000 Vukovar; Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
Telefon: 032 454 444; 032 344 111
E-mail: sandra.pinjuh@vusz.hr

Mjere Općine Gunja

Tip mjere:

Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete

Naziv mjere:

Pomoć za novorođenu djecu

Što se dobiva mjerom?

Jednokratna novčana naknada u iznosu od 4.000,00 kn.

Koji su uvjeti za ostvarivanje naknade?

Uvjet za ostvarivanje naknade je da oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Gunja.

Na koji način se ostvaruje naknada?

Roditelj treba za ostvarivanje naknade, u roku od godine dana od dana rođenja djeteta, podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja sljedeću dokumentaciju u pisanom obliku:

– zahtjev za ostvarivanje naknade [može se preuzeti online putem sljedeće poveznice: https://gunja.hr/naslovna/2020/10/23/obrazac-zahtejva-za-jenokratnu-pomoc-za-novorodeno-dijete/];
– rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete [može se preuzeti putem usluge e-Matice na platformi e-Građani];
– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva;
– preslika tekućeg računa;
– presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (ako je primjenjivo).

Napomena: Navedeni podaci su ažurirani 25.3.2021. te Vas za provjeru eventualnih promjena upućujemo na kontakt informacije Općine Gunja.

Web stranica: https://www.gunja.hr/index.php
Adresa: Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja
Telefon: 032 882 100
E-mail: opcina.gunja@vk.t-com.hr

Print Friendly, PDF & Email

Uočili ste netočan podatak? Javite nam!